เกี่ยวกับ BHC

Our History:

คณะนักวิจัย Operation BIM ประกอบด้วย นักวิทยาศาสตร์จาก สหสาขาวิชาชีพ ได้แก่

 • อินทรีย์ เคมี (Biochemical)
 • เภสัชวิทยา (Phamacology)
 • จุลชีววิทยา (Microbiology)
 • ชีวเคมี (Biochemical)
 • เทคนิคการแพทย์ (Medical Technology)

 

นำโดย ศาสตราจารย์ ดร. พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา และรองศาสตราจารย์ ดร. อำไพ ปั้นทอง ได้ร่วมมือ ค้นคว้า วิจัย สารสกัดจากมังคุด มาเป็นเวลากว่า 40 ปี จนสามารถใช้สารสกัดมังคุด เพื่อเสริมฤทธิ์กับสารสกัดจากธรรมชาติอีก 4 ชนิด ได้แก่ งาดำ, ถั่วเหลือง, ฝรั่ง, บัวบก

ทำให้มีประสิทธิภาพในการทำงานกับเม็ดเลือดขาว ซึ่งเป็นกลไกหลักของร่างกายในการสร้างระบบภูมิคุ้มกัน เพื่อดูแลสุขภาพ หรือ “ภูมิสมดุล”

โดยปรับระดับภูมิคุ้มกันให้อยู่ในสภาวะที่สมดุล ทั้งในกรณีที่เม็ดเลือขาวทำงานมากเกินไป จนเกิดการแพ้ภูมิตัวเอง ซึ่งทำให้เกิดการอักเสบและการเสื่อมต่างๆ ตามมา หรือในกรณีที่เม็ดเลือดขาวทำงานน้อยเกินไป จนเกิดภาวะติดเชื้อต่างๆ หรือ เนื้องอกและมะเร็ง

 • BIM HEALTH CENTER :

  เกิดจากดำริของ ศ.ดร. พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา ในการตระหนักถึงความเชื่อมั่น และความมั่นจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร “Operation BIM” ว่าสามารถใช้ในการดูแลสุขภาพในปัญหาต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัยไร้ผลข้างเคียง โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ที่คอยให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพด้านต่างๆ และแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์ได้อย่างถูกต้อง และมั่นใจ ตลอดจนตอบคำถามหรือข้อสงสัยต่างๆ ในการใช้ผลิตภัณฑ์
 • โดย BIM HEALTH CENTER จะให้บริการอยู่ในศูนย์การค้าในทำเลที่แต่กต่างกัน เพื่ออำนวยความสะดวก ให้กับผู้บริโภค ในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ได้อย่างมั่นใจ และมีห้องให้คำปรึกษา โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ตาม วัน เวลาที่กำหนด ของแต่ละสาขา โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและไม่บังคับ หรือชักชวน ชวนเชื่อให้ซื้อสินค้าแต่อย่างใด

Here’s Why You Healthy With


Good Product

“Operation BIM” คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ที่ช่วยเสริม เพื่อภูมิคุ้มกัน ให้กับร่างกายในระดับเม็ดเลือดขาว สกัดจากพืช ผัก ผลไม้ตามธรรมชาติ ด้วยกรรมวิธีที่ดีที่สุด เพื่อให้ได้สารสกัดในการกระตุ้นการทำงานของเม็ดเลือดขาว สร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย แก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Best Service

การให้คำปรึกษาในศูนย์ BHC ไม่ใช่แค่เจ้าหน้าที่ ผู้เชี่ยวชาญ แต่เป็น คุณหมอ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ในการให้คำปรึกษา ความรู้ในการดูแลรักษา สุขภาพ ร่างกาย โดยมุ่งเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับร่างกาย

Free Consultation

จุดมุ่งหมายของ BHC คือการทำให้ประชาชน คนไทย มีสุขภาพที่ดีขึ้น จากการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีด้วยตัวเอง ด้วยอาหารจากธรรมชาติ ดังนั้น เราจึงมุ่งเน้นให้ความรู้ คำแนะนำจากแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ

คนไทยเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งมากกว่า 60,000 คนต่อปี

%

คนไทยจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลมากถึง 75% ของค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ

คนไทยมีโอกาสเป็นโรค SLE 20-150 คนต่อประชากร 100,000 คน

LET FOOD BE THY MEDICINE AND MEDICINE BE THY FOOD จงใช้อาหารเป็นยาในการรักษาโรค Hippocrates

ข้อมูลเรื่อง BIM (Balancing Immunity) & BIM Health Center

ภูมิปัญญาคนไทยโบราณ

 •        มังคุดเป็นยารักษาในสมัยโบราณ มีสรรพคุณเป็นยา
 •        เปลือกมังคุดฝนน้ำปูนใส ใช้ทาแผลอักเสบติดเชื้อหายได้
 •        เปลือกมังคุดต้มน้ำ รับประทานแก้ท้องเสียได้

 

กลุ่มนักวิทยาศาสตร์ สหสาขา “Operation BIM” นำโดย ศ.ดร.พิเศรษฐ์ วิริยะจิตรา ศึกษาค้นคว้าวิจัย เรื่องมังคุดมากว่า 40 ปี พบว่า สารสกัดจากมังคุด มีคุณสมบัติ ดังนี้

 •       ต้านเชื้อแบคทีเรีย (Antibacteria)
 •       ต้านการอักเสบ (Anti Inflanation)
 •       ฆ่าเซลล์มะเร็งในหลอดทดลอง (Anti-cancer)
 •       ต้านอนุมูลอิสระ (Anti-Oxidant)
 •       ระงับการเสื่อมสลายของกระดูกอ่อน ผิวข้อ และความเสื่อมของมวลกระดูก
 •       ป้องกันการเกิดโรคหัวใจ และชะลอความเสื่อม

กลุ่มนักวิยาศาสตร์ “Operation BIM” ได้ค้นพบวิธีการสกัดสาร GM-1 (Xanthone) จากมังคุด และเสริมฤทธิ์ด้วยสารสกัดธัญพืชและผลไม้ อาทิ งาดำ, ถั่วเหลือง, ฝรั่ง, บัวบก ทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยในการกระตุ้น เม็ดเลือดขาว สร้างภูมิต้านทานให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย ทำงานได้อย่างสมดุล หรือที่เรียกว่า “ภูมิสมดุล”

การปรับเปลื่ยนวิธีการสกัด และสัดส่วนของสารสกัด ทำให้สามารถใช้กระตุ้นการทำงานของเม็ดเลือดขาว ภูมิคุ้มกันให้สามารถทำงานได้อย่างสมดุล ทั้งในกรณีที่เม็ดเลือดขาวมีการทำงานมากเกินไป จนเกิดอาการแพ้ภูมิตัวเอง เช่น การอักเสบและการเสื่อมของอวัยวะต่างๆ หรือ ในกรณีที่เม็ดเลือดขาวทำงานลดลง เป็นสาเหตุของการติดเชื้อต่างๆ ตลอดจน เนื้องอกและมะเร็ง

การสร้างภูมิคุ้มกันที่สมดุล จึงเป็นมิติใหม่ ของการดูแลสุขภาพ โดยใช้กลไกทางธรรมชาติในตัวเรา คือระบบภูมิคุ้มกัน ของเราเองในการดูแลสุขภาพ เป็นการดูแลที่ต้นทาง คือการดูแลการทำงานของเม็ดเลือดขาวนั่นเอง ต่างจากกลไกการทำงานด้วยยา, เคมีบำบัด และฉายแสง ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายทาง

BIM หรือ Balancing Immunity เป็นสารสกัดจากพืช ผัก ผลไม้ตามธรรมชาติ ซึ่งมีสรรพคุณในการกระตุ้นการทำงานของเม็ดเลือดขาว ภูมิคุ้มกันให้กลับมาทำงานได้อย่างสมดุล จึงทำให้ร่างกายสามารถจัดการ ดูแลในปัญหาต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีสุขภาพที่ดีได้

BIM มีจุดเด่น คือ เป็นสารสกัดจากธรรมชาติ 100% จากพืช ผัก ผลไม้ จึงเป็นอาหาร ปราศจากสารเคมี หรือยา จึงไม่มีการสะสม ที่ทำให้เป็นพิษต่อตับ ไต และไม่มีผลข้างเคียง เหมือนการใช้ยา, เคมีบำบัดหรือการฉายแสง

BIM Vision: “ภูมิสมดุล มิติใหม่ของการดูแลสุขภาพ”

BIM Goal: การใช้อาหารเป็นยา โดยผ่านกระบวนการตามธรรมชาติ คือระบบภูมิคุ้มกันที่สมดุล ในการดูแลสุขภาพ แทนการใช้ยา, เคมีบำบัด หรือ รังสีรักษา

BIM Health Center: มีวัตถุประสงค์ในการสร้างความมั่นใจและเชื่อมั่นของผลิตภัณฑ์ “BIM” โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ในการให้คำปรึกษา ปัญหาสุขภาพ และ แนะนำวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้องและเหมาะสม รวมทั้งตอบคำถาม ข้อสงสัยในการใช้ผลิตภัณฑ์และติดตามผลการใช้ผลิตภัณฑ์ ซึ่งผู้บริโภค สามารถเข้ารับการปรึกษาและถามปัญหาได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย หรือการบังคับซื้อผลิตภัณฑ์แต่อย่างใด

Please log in to view your upcoming appointments.

Frequently Asked Questions

คำถาม ที่พบบ่อย

Q: มีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ในการมาขอคำปรึกษา ?

ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ในการให้คำปรึกษา คำแนะนำ และไม่มีการบังคับให้ซื้อผลิตภัณฑ์แต่อย่างใด…

Q: ผู้ให้คำแนะนำเป็นเพียงผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์ หรือ คุณหมอ ผู้เชี่ยวชาญ?

เพื่อการให้คำแนะนำที่ถูกต้อง เป็นไปตามหลักการทางการแพทย์ การรักษา ดังนั้น ผู้ให้คำปรึกษาประจำศูนย์ BHC ซึ่งเป็นแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านโดยเฉพาะ ไม่ใช่แค่ผู้เชี่ยวชาญในผลิตภัณฑ์เท่านั้น..

Q: ฉันสามารถเข้ามาที่ศูนย์สุขภาพ BHC ได้ที่กี่ไหนบ้าง ?

ศูนย์สุขภาพ BIM Health Center เปิดให้บริการ 3 แห่งดังนี้  

1. พาราไดซ์ พาร์ค ชั้น G ฝั่งโตคิว (หน้า Sports world) ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ
 • เปิดทำการทุกวัน เวลา 10:00 – 20:00 น.
 • (ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญการดูแลสุขภาพด้านมะเร็ง และภูมิแพ้ ได้ทุกวันจันทร์ และวันพุธ เวลา 11:00 – 13:00 น.)
 • (ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยชาญการดูแลสุขภาพด้านกระดูกและข้อ ได้ทุกวันอังคาร และพฤหัส เวลา 17:00 – 19:00 น. และวันเสาร์-อาทิตย์ 11:00-13:00 น.)
2. เอไอเอ แคปปิตอลเซ็นเตอร์ ชั้น 30 ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ
 • เปิดทำการทุกวัน (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 09:00 – 18:00 o น.
 • (ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญการดูแลสุขภาพด้านมะเร็ง ได้ทุกวันจันทร์ และวันพุธ เวลา 14:00 – 16:00 น.)
3. เอสพลานาด ชั้น 3 ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ
 • เปิดทำการทุกวัน เวลา 10:00 – 19:00
 • (ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญการดูแลสุขภาพด้านกระดู และข้อ ได้ทุกวันเสาร์ และวันอาทิตย์ เวลา 14:00 -16:00 น.)