สุขภาพดี เราเลือกได้

สุขภาพดี  เราเลือกได้

 

สุขภาพดี  เราเลือกได้

สุขภาพดี หมายถึง การที่เรามีสุขภาพที่ดี ทั้งกายและจิตใจ ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถทำประโยชน์ให้กับสังคมและโลกนี้ได้ต่อไปอีกนาน โดยไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมารบกวนเรา

 

ทำไมต้องมี สุขภาพดี ? [What is your Why?]

– เพื่อจะได้ไม่เจ็บป่วย และ ไม่ต้องมารักษาโรคภัยไข้เจ็บภายหลัง

-เพื่อจะได้ทำประโยชน์ให้กับสังคมและโลกนี้อีกตามกำลังความรู้ความสามารถของเราแม้จะเล็กน้อย

-เพื่อจะได้อยู่กับครอบครัวหรือคนที่เรารักต่อไปนานๆ

-เพื่อจะได้ไม่ต้องทุกข์ทรมานกับโรคภัยไข้เจ็บ

 

สาเหตุที่ทำให้เราไม่มี สุขภาพดี [What is the causes?]

-การใช้ชีวิตโดยประมาท ไม่ได้ดูแลหรือรักษาสุขภาพของตนเองเท่าทีควร

-ทำลายสุขภาพตนเองจากสิ่งที่เป็นพิษภัยต่อสุขภาพ โดยไม่ตระหนักถึงอันตรายเท่าที่ควร

-ทุ่มเทกับงานหรือเรื่องของผู้อื่นมากเกินไป  โดยไม่ได้ดูแลตนเองเลย

-การใช้ชีวิตผิดธรรมชาติ ขาดความเข้าใจและไม่ตระหนักถึงธรรมชาติของมนุษย์

-ขาดการออกกำลังกายอย่างเพียงพอ และไม่มีวินัยในการออกกำลังกาย

-มีความตึงเครียดสูง และ วิตกกังวล ช่างคิด ยึดติดในตัวตนของตน ไม่ปล่อยวาง

-การพักผ่อนน้อยไม่เพียงพอ ไม่ตระหนักถึงความสำคัญของการนอน

-การกินผิดธรรมชาติ กินเกินความจำเป็น

-ขาดการดูแลสภาพจิตใจ มีความเครียด ความกดดัน ความวิตกกังวลสูง

 

ทำอย่างไรจึงจะได้มาซึ่ง สุขภาพดี ? [How to get it?]

-Mind set or Goal เรื่อง “สุภาพดี ไม่เจ็บป่วย และอายุยืน.”

-ลดละเลิก สิ่งที่เป็นอันตรายหรือบั่นทอนสุขภาพ

-ทำงานแต่พอดี มีความสุข และ ต้องดูแลสุขภาพ อย่างจริงจัง

-ปรับเปลี่ยนชีวิต ให้กลับมาใช้ชิวิตตามแบบธรรมชาติของมนุษย์

-ออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอ และ เพียงพอ

-ลด ละ เลิก ความตึงเครียด ,ความวิตกกังวล,การใช้ความคิดมากเกินไป ไม่ยึดติดในตัวตนของตน และปล่อยวาง

-พักผ่อนให้พเพียงพอ นอนวันละ7-8 ชั่วโมง ดูแลเรื่องคุณภาพการนอนให้ดี

-กินอาหารพืชเป็นหลัก ไม่ใช้สารสกัด และไม่ขัดสี หลีกเลี่ยงอาหารเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์

-ให้ความสำคัญและดูแลเอาใจใส่สภาพจิตใจ โดยการฝึกสติ และ เจริญสมาธิ หรือการอยู่กับปัจจุบันขณะ

 

ธรรมชาติของมนุษย์

-มนุษย์ โดยโครงสร้างและสรีระวิทยา ธรรมชาติออกแบบมาให้เป็นสัตว์กินพืช เช่นเดียวกับลิงไม่มีหาง

-ร่างกายมนุษย์มีระยางค์ กล้ามเนื้อ เส้นเอ็น ข้อต่อ กระดูก และ หมอนรองกระดูกสันหลัง มาเพื่อการเคลื่อนไหว และ ควบคุมระบบไหลเวียน

-ความเครียด ธรรมชาติ สร้างมาให้เป็นสัญชาติญาณสัตว์ ในภาวะฉุกเฉิน เช่น สภาวะสู้หรือหนีเท่านั้น มิใชุ่เป็นสภาวะปกติของมนุษย์ แต่มนุษย์มักจะมีความเครียดตลอดเวลา

-มนุษย์ ต้องนอนพักผ่อนเป็นเวลาถึง 1/3 ของชีวิตหรือวันละ 7-8 ชม.ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ร่างกายจะได้ซ่อมหรือสร้างเซลใหม่ เพื่อชดเชยเซลเก่าส่วนที่สึกหรอหรือเสียหายไปในแต่ละวัน

-ร่างกายมนุษย์ ธรรมชาติออกแบบให้ประกอบด้วยน้ำถึง 2/3 ของน้ำหนักตัว เราจึงต้องดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ 2 ลิตร

-เซลทุกเซลในร่างกายของเราต้องใช้อ๊อกซิเจนตลอดเวลา เพราะฉะนั้นเราจึงต้องหายใจให้ถูกวิธี และ ออกกำลังกายเป็นประจำ

-มนุษย์ถูกออกแบบมาให้เป็นสัตว์สังคม ต้องอยู่เป็นสังคม และ มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ จิตใจถึงเป็นปกติ และ ได้ฝึกใช้สมองอยู่ตลอดเวลา

-มนุษย์ถูกหล่อหลอม ให้ “ยึดติดในตัวตนของตน”มาตั้งแต่แรกเกิดออกมาจากครรภ์มารดา จีงทำให้เกิดความทุกข์และเครียดอยู่เสมอ

 

 

สรุป แนวทาง ที่จะทำให้มี สุขภาพดี

1.แนวคิด หรือ เป้าหมาย เรื่องสุขภาพ [Positive thinking ]

2.หลีกเลี่ยงสิ่งทำลายหรือบั่นทอนสุขภาพ

3.กินอาหารให้ถูกต้องตามธรรมชาติ

4.ปรับเปลี่ยนวิถีชิวิต กลับคืนสู่ธรรมชาติ

5.ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และ เพียงพอ

6.นอนอย่างน้อยวันละ7-8 ชั่วโมงอย่างมีคุณภาพ

7.หลีกเลี่ยงหรือจัดการความเครียดให้สงบ โดยใช้การฝึกสติ และ การเจริญสมาธิ

8.ฝึกการใช้สมอง โดยการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และ การเข้าสังคม เพื่อมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น

 

ลองนำไปปฏิบัติดูนะครับ !

 

ด้วยความปรารถนาดี

 

นพ.มณเฑียร ศิริสุนทรลักษณ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *